Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym początkowo miała dotyczyć jedynie przepisów dotyczących przejęcia obowiązków wójta przez jego zastępcę – informuje Saerwis Samorządowy PAP. W najnowszej wersji projektu znalazły się jednak również zapisy dotyczące funkcjonowania władz w przypadku utworzenia nowej gminy. Zaproponowane rozwiązanie znajdzie zastosowanie już od 1 stycznia 2010, kiedy w województwie podkarpackim powstanie kolejna jednostka – gmina Jaśliska.

Projekt nowelizacji trafi teraz ponownie do zespołu administracji publicznej Komisji Wspólnej. Konsultacja z samorządowcami powinna zakończyć się do końca września.