Pełen zapis treści ogłoszeń wraz z załącznikami wymaganymi do złożenia wniosków znajdą Państwo na stronie MSWiA.

Termin składania wniosków upływa 11 sierpnia 2008 r.