Czego uczą się na szkoleniach pracownicy urzędów – pyta w dziesiejszym wydaniu Rzeczpospolita. Przede wszystkim wykorzystania podpisu elektronicznego, obsługi systemów elektronicznego obiegu dokumentów, sposobów zabezpieczania danych oraz pracy z wybranymi aplikacjami. O ile jednak wyszkolenie pracowników należy ocenić pozytywnie, o tyle, jak wynika z opublikowanego w kwietniu 2009 r. raportu Najwyższej Izby Kontroli, realizację założeń wynikających z programu informatyzacji państwa trzeba ocenić negatywnie.

Rzeczpospolita przypomina za NIK, że wciąż sa problemy z prawidłowym działaniem portali e-PUAP oraz elektronicznych skrzynek podawczych. Kontrolerzy NIK zwracają uwagę na niewielkie zainteresowanie urzędów i samorządów uczestnictwem w portalu.