Formalnie z drugiej transzy funduszy europejskich korzystamy od 2007 roku. Faktycznie – cała operacja zacznie się dopiero teraz. W 2008 rok wchodzimy z przyjętymi przez Komisję Europejską programami określającymi, na co i ile przeznaczymy pieniędzy. Ile pomocy unijnej wydamy w tym roku, jeszcze nie wiadomo – dokładne prognozy będą gotowe w styczniu. Zgodnie jednak z wynegocjowanymi programami w ciągu nadchodzących 12 miesięcy Bruksela stawia nam do dyspozycji ok. 16 mld euro (około połowy tej kwoty to niewykorzystana pula z 2007 roku). Nie należy się jednak spodziewać, by ta kwota rzeczywiście zasiliła kieszenie beneficjentów pomocy. Instytucje odpowiedzialne za rozdział pomocy zapowiadają start konkursów o dotacje na pierwszy kwartał.

Ten moment będzie ważnym sprawdzianem dla administracji. Jej samorządowa część przejmie odpowiedzialność za ponad jedną czwartą unijnej pomocy: rozdzieli 16,5 mld euro w ramach przygotowanych przez siebie programów regionalnych. Dodatkowe 6,5 mld euro samorządowcy rozdysponują na szkolenia, edukację i interwencje na regionalnym rynku pracy.

Z kolei dla administracji rządowej rok 2008 to z jednej strony ostateczne rozliczenie transzy pomocowej z lat 2004 – 2006, a z drugiej – start nowych programów centralnych, w tym największego w całej historii Wspólnoty programu „Infrastruktura i środowisko“, wartego 36 mld euro. Do 2013 r. średnio każdego roku na dotacje dla firm, szkolenia, budowę dróg czy inwestycje w ochronę środowiska będziemy mieć do dyspozycji 12,7 mld euro.