Nowelizacja precyzuje przepisy nakładające na właścicieli i zarządców obowiązek dbania o budynek oraz inne obiekty budowlane. Przewiduje, że muszą zapewnić bezpieczne ich użytkowanie także wówczas, gdy zostały uszkodzone (lub może do tego dojść) na skutek działania czynników atmosferycznych, takich jak: silne wiatry, wyładowania atmosferyczne, opady deszczu lub śniegu itd. Obecnie przepis nie określa, o jakie dokładnie czynniki atmosferyczne chodzi.

Nowelizacja wprowadza dodatkowe obowiązkowe kontrole dla właścicieli i zarządców obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 mkw. lub o powierzchni dachów co najmniej 1000 mkw.

Osoby, które dopuściły się samowoli budowlanej przed 11 lipca 2003 r. i chciały ją zalegalizować, mogą odetchnąć. Nie grozi im opłata z tego tytułu.

Z bezpłatnej legalizacji mogą skorzystać także osoby, które popełniły samowolę przed 11 lipca 2003 r., ale nigdy nie występowały o pozwolenie na użytkowanie obiektu ani tez nie próbowały winny sposób zalegalizować budynku wzniesionego z naruszeniem prawa.