Takie rozwiązanie zostało zaproponowane przez Ministerstwo Finansów w projekcie przesłanym właśnie do uzgodnień międzyresortowych. Przepis dotyczy przede wszystkim zmian w organizacji urzędów kontroli skarbowej.

Ministerstwo, tłumacząc swoje zamiary, powołuje się na art. 10 ust. 2 pkt 4 ustawy o kontroli skarbowej, który – w przeciwieństwie do rozporządzenia – nie uzależnia skuteczności powołania czy odwołania przez GIKS wicedyrektorów UKS od uprzedniego złożenia przez dyrektora urzędu stosownego wniosku. Mało tego – jego treść nie jest wcale wiążąca dla inspektora generalnego. Głównym celem zmian jest poprawa efektywności działań prowadzonych przez inspektorów kontroli skarbowej, jak również uskutecznienie zarządzania kadrami.

Ponadto ministerstwo ma zamiar wprowadzenia ograniczenia liczby urzędów kontroli skarbowej, które mają swoje zamiejscowe filie. Nie będzie się to – zdaniem ministerstwa – wiązać ze zwolnieniem kadry pracowniczej, ponieważ będą oni świadczyć te same usługi ale w tym samym miejscu pracy, z tą różnicą, że już strukturze urzędu kontroli skarbowej, a nie ośrodka zamiejscowego.
W projekcie pojawiła się też propozycja zmiany nazwy komórek organizacyjnych, które zaliczają się do składu UKS, i których pracownicy prowadza czynności wywiadu skarbowego.