Honorowa Nagroda im. Marka Cara, tragicznie zmarłego w 1997 roku, jednego z pomysłodawców i pierwszego Przewodniczącego Rady Programowej Forum oraz aktywnego popularyzatora nowoczesnych technologii w życiu społecznym wręczana jest na Forum Teleinformatyki w Legionowie od 2002 roku. Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę, powołaną z inicjatywy Rady Programowej Forum . Kapitułę tworzą m.in. laureaci nagrody z poprzednich lat.

Celem Nagrody jest wyróżnienie wybitnych osiągnięć w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Laureaci. W tajnym głosowaniu Kapituła zdecydowała, że laureatami tegorocznej edycji Nagrody im. Marka Cara są:

Dr inż. Grzegorz Bliźniuk (w latach 2005-2007 podsekretarz stanu w MSWiA) – za stworzenie podstaw dla wdrożenia systemowego podejścia w informatyzacji administracji publicznej i umiejętną, merytoryczną współpracę ze środowiskiem teleinformatycznym, skuteczne wdrożenie systemu SIS (Schengen) oraz za „otworzenie się” administracji rządowej na obszar potrzeb IT w Jednostkach Samorządu Terytorialnego i bardzo dobrą bieżącą współpracę w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Nawrocki (Dziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania w Politechnice Poznańskiej – kadencja 2008-2012) – za popularyzację badań i dydaktyki inżynierii oprogramowania (IO) w kraju, m.in. założył i prowadzi Sekcję IO w KI PAN; za współtworzenie corocznej Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania (KKIO); za inicjowanie Akademickich Mistrzostw Polski w Programowaniu Zespołowym; za ogromny wkład w wypracowanie wspólnych standardów nauczania informatyki dla uczelni technicznych i uniwersyteckich; za inicjowanie powstania studenckich kół naukowych oraz za wieloletnią działalność w Zarządzie Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Tematem tegorocznego XIV Forum Teleinformatyki były „Usługi, procedury i dokumenty elektroniczne – dobre praktyki”. W Forum uczestniczyło ponad 270 osób.
Od początku istnienia Forum nad jego merytorycznym poziomem czuwa Rada Programowa, którą tworzą wybitni znawcy przewodniego tematu danej edycji Forum.

Honorowi Patroni tegorocznego Forum: Grzegorz Schetyna, Wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowy Bank Polski.

fot. od lewej Jerzy Nawrocki, Grzegorz Bliźniuk, laureaci honorowej Nagrody im. Marka Cara

Serwis Publiczni.pl był patronem medialnym XIV Forum Teleinformatyki