Zapewniłoby to trwałą korektę deficytu oraz wzmocniło starania o równowagę finansów publicznych – mówi komisarz ds. gospodarczych i walutowych Joaquin Almunia.

Polska ma do 27 sierpnia wykazać, że podejmuje odpowiednie działania, aby spełnić zalecenie KE. Dotychczasowe zapowiedzi zostały uznane za niewystarczające. Komisja opiera się cały czas na zobowiązaniu się przez Polskę do obniżenia deficytu w 2007 roku, gdy tymczasem ostatnia aktualizacja programu konwergencji przewidywała, że Polska spełni kryterium deficytu dopiero za dwa lata.

Najnowszą rekomendacją komisji zajmą się pod koniec lutego ministrowie finansów UE. To kolejny etap tzw. procedury nadmiernego deficytu, która ma służyć mobilizowaniu krajów UE do utrzymania deficytu poniżej 3 proc.