Preferowane będą województwa, w których jest najwyższe bezrobocie i w których liczba wyrejestrowanych bezrobotnych jest wyższa niż liczba nowo zarejestrowanych. Rozporządzenie zakłada też, że przy podziale środków preferowane będą województwa, w których jest najwięcej bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat i wieku poniżej 25 lat.