Narodowe Siły Rezerwowe będą utrzymywane na potrzeby reagowania kryzysowego, jako wzmocnienie jednostek w sytuacjach kryzysowych – i w tym sensie nie staną się one oddzielną formacją; nie będą tworzone nowe jednostki organizacyjne ani związki taktyczne. Ochotnicy będą przydzielani do już istniejących jednostek.

Podstawą powstania zobowiązania będzie kontrakt, podpisywany z MON na okres od 2 do 6 lat. Odpowiednio wyszkoleni żołnierze rezerwy-ochotnicy otrzymają przydział kryzysowy, który będzie oznaczał zaliczenie ich do Narodowych Sił Rezerwowych i nałoży na nich obowiązek pełnienia określonej formy czynnej służby wojskowej lub dyspozycję do jej pełnienia w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Ochotnik, który zgłosi się do NSR, będzie miał obowiązek uczestniczyć w organizowanych przez wojsko szkoleniach, 30 dni rocznie. W tym czasie wojsko wypłaci mu żołd, a także może zrekompensować straty jego pracodawcy. Po podpisaniu kontraktu będzie on nadal wykonywał swoją pracę, a do jednostki zostanie wezwany wtedy, gdy będzie potrzebny.

Planuje się, że do Narodowych Sił Rezerwowych do końca 2010 roku trafi 10 000 osób, a w 2011 ich zasoby mają wzrosnąć do 20 000 rezerwistów-ochotników. Za nabór odpowiadać mają dowódcy poszczególnych jednostek, którym przydzielone zostaną na ten cel odpowiednie limity osobowe.

Dla osób, które chciałyby zapoznać się z zasadami tworzenia i funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych, oraz tych, którzy rozważają wstąpienie do nich, MON zamieścił pod adresem http://www.profesjonalizacja.wp.mil.pl/pl/53.html – Vademecum Narodowych Sił Zbrojnych, a także szczegółowy poradnik dla kandydatów do NSR.

Dla ułatwienia wyszukania ofert stanowisk dla kandydatów na NSR, pod adresem www.szukajnsr.wp.mil.pl udostępniona jest wyszukiwarka wolnych stanowisk dla kandydatów na żołnierzy NSR, która będzie aktualizowana na podstawie danych z systemów zarządzania zasobami osobowymi eksploatowanymi w resorcie obrony narodowej.

Ze względu na rozmieszczenie jednostek wojskowych w Polsce liczba oferowanych stanowisk NSR jest zróżnicowana na terenie kraju np.: w Szczecinie wynosi 1882 stanowiska, Zielonej Górze 1131 stanowisk, Gdańsku 1030 stanowisk, Olsztynie, Warszawie, Gdańsku ok.1000 stanowisk, najmniej oferuje administracja wojskowa w Kielcach i Białymstoku: 28 stanowisk.

Do dyspozycji jest szeroki wybór specjalności zawodowych obejmuje 3282 grupy stanowisk (m.in. kierowcy, mechanicy, kucharze, psycholodzy, lekarze). Natomiast jeśli chodzi o podział wg stopni etatowych wytypowanych do uzupełnienia NSR, wojsko oferuje w korpusie szeregowych zawodowych 8428 stanowiska, w korpusie podoficerów 1190 oraz w korpusie oficerów 382 stanowiska.