Po ponad roku udało się zakończyć prace nad rozporządzeniem o udzielaniu pomocy publicznej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest ono niezbędne do uruchomienia przez agencję unijnego wsparcia na lata 2007-2013 z programu Innowacyjna Gospodarka.

W tym tygodniu PARP zamieści na swoich stronach internetowych wszystkie niezbędne dokumenty dla zainteresowanych. Natomiast na jutro resort gospodarki oraz agencja zwołały konferencję, na której podadzą terminy naborów w PO IG.

Na wniosek PARP przez miesiąc, jaki pozostał do rozpoczęcia naboru wniosków, przedsiębiorcy mają mieć możliwość dokładnego zapoznania się z dokumentacją konkursową. Przypomnijmy, że MRR deklarował, że w tym roku w ramach Działania 4.4. będzie do podziału ok. 1,5 mld zł.

Według Agnieszki Jankowskiej, dyrektora departamentu zarządzania programami konkurencyjności i innowacyjności w MRR, możliwe, że przedsiębiorcy z całej Polski będą musieli składać wnioski o dotacje w PARP w Warszawie. Tak się stanie, jeśli nie uda się na czas wybrać w każdym województwie regionalnej instytucji finansującej (RIF). Ocena formalna złożonych wniosków odbędzie się już w RIF-ach.

Zakładamy, że do końca maja uda się wybrać w każdym regionie po jednej instytucji – mówi Agnieszka Jankowska.

Resort nie ma zamiaru naciskać na urzędy marszałkowskie, by przyśpieszyły konkursy dla firm w regionalnych programach operacyjnych. Na razie wystartowały one tylko w dwóch regionach: Opolskiem i Wielkopolskiem.