Na piątek zaplanowana została międzyresortowa konferencja uzgodnieniowa, która ma zająć się projektem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Projekt przewiduje połączenie od 2008 r. w jedną strukturę służby celnej i skarbowej.

Tymczasem związki zawodowe służby celnej chcą, by rząd wycofał się z planów połączenia służby celnej i skarbowej. Domagają się od rządu gwarancji zatrudnienia, zwiększenia wynagrodzeń o 1,5 tys. zł, możliwości przechodzenia na emerytury po 15 latach służby, dochodzenia swoich roszczeń od Skarbu Państwa (tzw. restytucji) na podstawie ustawy o służbie celnej oraz zapewnienia właściwej ochrony prawnej podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Jeśli rząd nie spełni tych postulatów, organizacje związkowe wchodzące w skład powołanego w ubiegłym tygodniu Komitetu Protestacyjnego wyrażają gotowość przystąpienia do czynnej akcji protestacyjnej.