Rzeczpospolita przypomina, że od 1 lipca 2007 r. zmieniły się zasady wydawania interpretacji przepisów podatkowych. Kłopot polega na tym, że niektórzy wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci miast jako organy podatkowe zobowiązane do wyjaśniania przepisów o podatkach lokalnych do dziś nie odnotowały tej zmiany. W efekcie osoby i firmy występujące z wnioskami o interpretację prawa wciąż otrzymują postanowienia w sprawie interpretacji, a nie interpretacje indywidualne.

Tymczasem przepisy ordynacji podatkowej nie pozostawiają najmniejszych wątpliwości: obecnie wydawane są dwa rodzaje interpretacji: ogólna – wydawana przez ministra finansów w trosce o jednolite stosowanie prawa podatkowego (art. 14a) i indywidualna – wydawana na wniosek podatnika i w jego indywidualnej sprawie (art. 14b). Tę ostatnią wydają dyrektorzy czterech izb skarbowych w kraju z upoważnienia ministra finansów.

Co więcej, jak podaje Rzeczpospolita, zgodnie z art. 14j ordynacji podatkowej także wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast), starostowie oraz marszałkowie województwa zobowiązani są do wydawania – stosownie do swojej właściwości – interpretacji indywidualnych.