Oto niektóre dane z publikowanego 27 października br. raportu „Zarządzanie oprogramowaniem w centralnej i lokalnej administracji w Polsce”
przeprowadzonego przez Szkołę Główną Handlową na zlecenie Business Softwere Alliance we współpracy z Departamentem Gospodarki Elektronicznej Ministerstwa Gospodarki.

Celem badania była ocena jakości zarządzania zasobami informatycznymi w centralnej i lokalnej administracji publicznej. Niezbyt optymistyczny obraz poprawia fakt stosowania przez wiele urzędów procedur zarządzania oprogramowaniem, idących śladem Ministerstwa Gospodarki – pierwszego ministerstwa, które przeprowadziło audyt oprogramowania i wdrożyło kompleksowy system zarządzania zasobami IT. Wdrożenie procedur zarządzania oprogramowaniem służy zwiększeniu efektywności także w wymiarze finansowym. W wypadku Ministerstwa Gospodarki już samo przeprowadzenie audytu posiadanych zasobów pozwoliło nam uzyskać oszczędności na poziomie 40% planowanego budżetu IT. Przykład naszej praktyki pokazuje, że efektywne zarządzanie to jeden ze sposobów poszukiwania oszczędności — uważa Wiceminister Gospodarki Dariusz Bogdan. Kolejną instytucją publiczną, która wdrożyła procedury zarządzania oprogramowaniem jest Urząd Patentowy RP, który otrzymał certyfikat potwierdzający SAM.