Dla większości stanowisk maksymalne limity wynagrodzenia zasadniczego wzrastają od 20 do 300 zł. Są jednak wyjątki. Stosunkowo wysokich podwyżek (nawet do 72 proc.) mogą się spodziewać np. pracownicy jednostek budżetowych działających w rolnictwie: na ponad 1 tys. zł więcej zasadniczej pensji może liczyć szef Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt i profesor w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych.

O ok. 1 tys. zł rosną maksymalne stawki na najwyższych stanowiskach niebędących nauczycielami pracowników szkół prowadzonych przez ministerstwa.

O 200 zł więcej wynagrodzenia zasadniczego i 70 zł dodatku funkcyjnego otrzyma szef gabinetu politycznego premiera. Asystent polityczny premiera lub ministra może spodziewać się ok. 100 zł podwyżki.

Dla pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają od 2 do 3,9 proc., a maksymalne – o ok. 10 proc. Wynagrodzenie zasadnicze maksymalnie wynosi dla nich 5500 zł.

Podwyżki przysługują od 1 stycznia. Będą więc wypłacane z wyrównaniem po wejściu w życie rozporządzeń.