Wyrok jest odpowiedzią na pytanie prawne, które do Trybunału skierował Naczelny Sąd Administracyjny. Miał on wątpliwości, czy zgodna z konstytucją jest sytuacja, w której osoby niepełnosprawne muszą składać wnioski o zasiłki pielęgnacyjne dwuetapowo.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że sporna regulacja jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Władze mają bowiem udzielać niepełnosprawnym potrzebnego zabezpieczenia. Sędziowie stwierdzili, że dwuetapowy mechanizm ubiegania się o świadczenie wprowadza niepełnosprawnych w błąd. To właśnie oni padli ofiarą nieprawidłowego działania urzędów.