Zachowując zasadniczy charakter otwartego i konkurencyjnego naboru, określa warunki, których spełnienie pozwala osobie niepełnosprawnej na skorzystanie z pierwszeństwa w zatrudnieniu.

Od 26 listopada br. obowiązują nowe wzory ogłoszeń o naborach do służby cywilnej.