Posłowie – w ostatnim etapie ścieżki legislacyjnej – uwzględnili istotne poprawki senatu wprowadzone do nowelizacji prawa zamówień publicznych. Korzystnym aspektem dla przedsiębiorców będzie rozszerzenie możliwości uzupełniania dokumentacji o pełnomocnictwa.

Zdaniem Jana Rolińskiego, adwokata i wspólnika kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, możliwość uzupełniania pełnomocnictw jest pozytywnym rozwiązaniem z punktu widzenia wykonawców oraz zamawiających. Obecne przepisy zawarte w ustawie nie regulują niniejszej kwestii, przez co sprawa umocowania osób podpisujących ofertę staje się przyczyną sporów między uczestnikami przetargów.

Dochodzi tez do sytuacji, w których zamawiający nie godzą się na potwierdzanie oferty złożonej przez nienależycie umocowanego pełnomocnika, co wpływa na wykluczenie wykonawców składających oferty prawidłowe. Dzięki zmianie art. 26 p.z.p będzie można ratować wiele korzystnych ofert, które nie są obecnie brane pod uwagę zamawiających – podaje „Gazeta Prawna”.