Polska starannie przygotowuje się do przewodniczenia pracom Rady Unii Europejskiej. Pełnomocnik Rządu oraz kierownicy jednostek administracji rządowej właściwie zaplanowali zadania niezbędne do sprawowania przez Polskę Prezydencji. Określono terminy ich realizacji oraz wyznaczono już dokładnie zakresy odpowiedzialności za każde przedsięwzięcie. Nie zapomniano o opisaniu zasad koordynacji wykonywania zadań przez wszystkie zaangażowane w proces przygotowań instytucje. Przedstawiciele administracji rządowej korzystali w tym zakresie z doświadczeń państw, które już sprawowały prezydencję