Jedną z ważniejszych zmian jest to, że w nowym rozporządzeniu zrezygnowano np. z przeprowadzania konkursów na stanowiska w organach podatkowych w ciągu jednego dnia. Pozwoli to na elastyczność i dostosowanie miejsca przeprowadzenia konkursu i jego poszczególnych części.

Ponadto zakres wiedzy zawodowej wymaganej od kandydata został rozszerzony, m.in. o zagadnienia z zakresu zamówień publicznych, prawa cywilnego i handlowego oraz aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze.

Uczestnik konkursu będzie także zobowiązany m.in. do wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.