Nowy akt prawny ma zastąpić ustawę z 1997 roku ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. W założeniu Kancelarii Premiera, ujednolicone mają być dla wszystkich osób pełniących funkcje publiczne przepisy związane ze składaniem oświadczeń majątkowych oraz zakazów dotyczących łączenia stanowisk.

Ustawa ma dotyczyć tych samorządowców, którzy dziś składają oświadczenia majątkowe. Chodzi więc o radnych, wójtów (burmistrzów, prezydentów), ich zastępców, członków zarządu powiatu, członków zarządu województwa, skarbników, sekretarzy, kierowników jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organów zarządzających samorządowymi osobami prawnymi oraz innych osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójtów, starostów i marszałków.