Zamówienia mają przede wszystkim sprzyjać innowacjom i ochronie środowiska. Rząd chce też zwiększyć udział środków elektronicznych w udzielaniu kontraktów publicznych.

Aby zamówienia stały się bardziej przyjazne dla przedsiębiorców, wystarczą tzw. miękkie działania, czyli rozwój doradztwa i szkoleń, stałe dbanie o przejrzystość procedur i redukcja obciążeń finansowych firm, które uczestniczą w przetargach.

Rząd chce, aby zamawiający kierowali się przy wyborze ofert nie tylko kryterium cenowym. Pod uwagę powinni brać także innowacyjność oraz kryteria ochrony środowiska. Priorytetem rządu ma stać się elektronizacja zamówień publicznych. Zamierza on zachęcać zamawiających i wykonawców do komunikowania się drogą elektroniczną oraz wykorzystywania podpisu elektronicznego.