W powyższym projekcie zrezygnowano z mianowania, stanowiącego formę nawiązywania stosunku pracy obecnie stosowanej do zatrudniania urzędników w gminie. Obecni urzędnicy mianowani mają otrzymać zapewnienie zatrudnienia do 2011 r. W późniejszym okresie będą oni mogli zostać zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Ustawa wprowadzi ponadto obowiązek zatrudniania sekretarza w gminach, powiatach, a także w samorządach wojewódzkich. Osobą upoważnioną do zatrudnień i zwolnień urzędników będzie wójt, burmistrz, starosta bądź marszałek. Pojawi się również nowa kategoria pracowników samorządowych, którą będą stanowić doradcy i asystenci polityczni, z którymi umowa o pracę będzie podpisywana na czas kadencji szefa samorządu.

Zniknie ostatecznie wymóg odbycia dwuletniego stażu na stanowiskach administracyjnych, przewidywanego dla kandydatów na kierownicze posady urzędnicze. W zamian zostanie wprowadzony warunek trzyletniego doświadczenia w formie stażu pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej.
Jeśli zaś chodzi o osoby, które pierwszy raz podejmują się pracy na stanowisku urzędniczym, przewiduje się dla nich tzw. służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem – podała „Rzeczpospolita”.