– Nowe przepisy są jaśniej napisane – mówi Jacek Skorupski, kierownik Pracowni Ochrony Środowiska w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy. – Łatwiej też będzie sporządzić raport środowiskowy.

Przede wszystkim skrócony zostanie czas przewidziany na odwołania. Krócej będą trwały też uzgodnienia z urzędami zajmującymi się zatwierdzaniem ocen. Uzgodnień dużych inwestycji będzie bowiem dokonywała Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ), a nie jak do tej pory wojewoda, a następnie Ministerstwo Środowiska.

Przepisy zakładają lepsze niż dotychczas informowanie społeczeństwa i pozwalają na jego udział w postępowaniach środowiskowych. Organizacje ekologiczne będą mogły występować w nich na prawach strony.

Zmian tych wymaga Unia Europejska. Jeśli nie poprawimy przepisów, możemy stracić część unijnego wsparcia.