Jak napisało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu (CIR), "powierzenie wojewodom prac związanych z wdrożeniem systemu umożliwi jego szybkie i efektywne uruchomienie. Zapewni też osiągnięcie założeń realizowanego od 2004 roku projektu Phare "Wdrożenie EMAS w Polsce" – poinformował CIR w komunikacie.

 

Główne zadania projektu to przygotowanie administracji rządowej w województwach do realizacji zadań wynikających z ekozarządzania i audytu. W związku z tym przeszkolono pracowników urzędów wojewódzkich i stworzono odpowiednią strukturę informatyczną.

 

System Ekozarządzania i Audytu EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) jest unijnym instrumentem wprowadzonym w życie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, mającym na celu zachęcenie różnych organizacji (przedsiębiorstw, zakładów, instytucji) do ciągłego ograniczania negatywnego wpływu na środowisko prowadzonej działalności.

 

EMAS jest czymś w rodzaju posiadania znaku firmowego, określającego dążenie organizacji do doskonałości. Zasadniczym założeniem systemu EMAS jest dostrzeżenie i wyróżnienie tych organizacji, które dobrowolnie wychodzą poza zakres podstawowych wymogów określonych przepisami prawa i w sposób stały dążą do osiągania jak najlepszych wyników prowadzonych działań prośrodowiskowych. Tak więc, przystąpienie do systemu EMAS stanowi wejście do "elitarnego klubu" tych organizacji, które traktują aspekty środowiskowe na równi z innymi elementami prowadzonej działalności, oraz w sposób ciągły dążą do poprawy i minimalizacji swojego oddziaływania na środowisko.

źródło: www.ekoinfo.pl