Za określenie potrzeb szkoleniowych, kosztów szkolenia oraz wskazanie, czemu mają one służyć odpowiada organizator. Do jego kompetencji należy też wybór wykonawcy. Ten z kolei będzie musiał opracować program i harmonogram przedsięwzięcia. Wykonawcy też muszą zapewnić warunki niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.