Do tej pory wnioski składane były do 31 stycznia i 31 maja, co nie pozwalało na właściwe i dogodne dla beneficjentów finansowanie przedsięwzięć organizowanych w pierwszej połowie roku. Decyzje w sprawie przyznania dotacji zapadały najczęściej pod koniec pierwszego kwartału. Brak wiedzy o decyzji utrudniał, a często uniemożliwiał zorganizowanie przedsięwzięcia kulturalnego.
Nowe terminy naboru (30 listopada i 31 marca) pozwolą uwzględnić czas realizacji danych przedsięwzięć.

Przepisy wejdą w życie po rozpatrzeniu wniosków złożonych w maju. Wykluczy to możliwość nieuzyskania przez samorządy wsparcia finansowego, jeśli chodzi o zadania realizowane w drugiej połowie 2008 r.