Rada Ministrów zajęła się nowelizacją ustawy o strażach gminnych oraz ustawy o policji (Dz.U. z 1997 r. nr 123, poz. 779), w której widnieje przepis mówiący o tym, że straż gminna oraz miejska będzie mogła dokonywać kontroli osobistej osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Ułatwi to znacznie pracę zarówno strażników, jak i policji, która często jest zobowiązana do towarzyszenia straży miejskiej w prowadzonych przez nią interwencjach. Dotyczy to takich przypadków jak np. odprowadzenie pijanej osoby do izby wytrzeźwień.

Projekt przewiduje ponadto przyznanie strażnikom dwóch dodatkowych środków przymusu bezpośredniego – koni służbowych oraz ręcznych miotaczy gazu – podaje „Gazeta Prawna”