Postępowanie podatkowe będzie wówczas zawieszane do czasu zakończenia czynności prokuratorskich, a niekiedy do prawomocnego orzeczenia sądu.

Zdaniem gazety przepis jest kontrowersyjny. Za wysłanie wadliwej faktury zamiast kary pieniężnej może grozić nawet pozbawienie wolności.