Obecnie, zanim otrzyma się licencję zawodową, trzeba zdać egzamin przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną. Od 1 stycznia 2008 r. nie będzie to konieczne. Kandydaci na zarządców i pośredników muszą mieć wyższe studia; kierunek obojętny. Jeżeli nie miał on nic wspólnego z zawodem pośrednika lub zarządcy, muszą się dokształcać na studiach podyplomowych dotyczących pośrednictwa lub zarządzania nieruchomościami.

Co powinny zawierać programy wyższych studiów oraz podyplomowych, określa komunikat ministra budownictwa z 20 czerwca 2007 r., który został opublikowany w dzienniku urzędowym tego ministerstwa nr 3, poz.15,16 i17.

Po ukończeniu studiów oraz ewentualnie studiów podyplomowych kandydaci będą musieli odbyć półroczną praktykę u licencjonowanego zarządcy lub pośrednika. Dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymagań kandydaci będą składać do ministra budownictwa. Po ich weryfikacji przeprowadzonej przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną minister budownictwa podejmie decyzję, czy przyznać licencję. Koszt weryfikacji wyniesie ok. 250 zł.

Nie zmienią się zasady egzaminów dotyczących osób ze średnim wykształceniem -wyjaśnił Majcherczyk. – Jeszcze przez rok mogą się starać o licencję. Wcześniej muszą ukończyć kurs z zakresu pośrednictwa lub zarządzania, następnie odbyć półroczną praktykę.