Jak pisze Gazeta Prawna budowa infrastruktury telekomunikacyjnej, podobnie jak budowa kanalizacji, dróg czy sieci gazowej, będzie należeć do zadań własnych gminy. Samorządy będą więc musiały zapewnić mieszkańcom dostęp do internetu i telefonu. To efekt projektu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji, który powstał we współpracy Ministerstwa Infrastruktury i Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Magdalena Gaj, wiceminister infrastruktury, ma nadzieję, że nowe przepisy zaczną obowiązywać już od początku 2010 roku.
Obowiązki samorządów