Nowe przepisy upraszczają proces ubiegania się o dotacje przez organizacje pozarządowe, małe i średnie przedsiębiorstwa i samorządy. Chodzi o granty, których wartość nie przekracza 25 tysięcy euro.

Po 1 maja wystarczy oświadczenie beneficjenta, że jest w stanie sprostać finansowo danemu projektowi. Komisja nie będzie też żądać od wszystkich kandydatów gwarancji bankowych. Szanse na uzyskanie dotacji będą mieli także ci, którzy nie dysponują gotówką. Według nowych przepisów pieniądze będzie można zastąpić pracą, na przykład wykonywaną przez wolontariuszy.