Zasady wynagradzania pracowników samorządowych określone zostały w przepisach ustawy z 21 listopada 2008 r., a ponadto będą je określać również przepisy wydanego na podstawie delegacji ustawowej rozporządzenia oraz w regulaminach określonych przez pracodawców samorządowych.

W odróżnieniu od ustawy z 22 marca 1990 r. nowa przewiduje wydanie tylko jednego rozporządzenia płacowego. Po staremu jednak będzie ono wypełniało delegację równocześnie co do kwalifikacji, podziału na poszczególne kategorie oraz płac.

Większą rolę zyskuje natomiast regulamin. Pracodawca samorządowy określa w nim szczegółowe wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz zasady ich wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego tych pracowników. Ponadto można w nim określić warunki przyznawania premii, nagród innych niż jubileuszowe, a także dodatku funkcyjnego, z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych i innych dodatków. Regulamin wynagrodzenia – nie należy zapominać – dotyczy wyłącznie pracowników umownych.

Pewna rolę odgrywa również akt w postaci zarządzenia wójta, poprzez który ustala się maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Prócz tego zarządzeniem określa on wynagrodzenie swego zastępcy – art. 26a ustawy o samorządzie gminnym.