Nowe przepisy przewidują, że zatrudnieni korzystający z:

  • urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu ojcowskiego

mają być zwolnieni z obowiązku przepracowania u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym.

Poza tym wyłączenie wymogu przepracowania co najmniej 6 miesięcy u danego pracodawcy ma dotyczyć również osób korzystających z:

  • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem,
  • zwolnienia z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14.

Zmiany – jeżeli zostaną uchwalone w terminie – mają wejść w życie już od 1 stycznia 2013 r., przy czym zasady te będą mogły być stosowane także do „trzynastek” za rok bieżący.

 

W związku ze zmianami w ustawie zapraszamy do udziału w warsztatach dotyczących tej tematyki:

 

WYNAGRADZANIE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH , 12.12.2012, Warszawa  >>więcej informacji<<

 

WYNAGRADZANIE PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, 13.12.2012, Warszawa >>więcej informacji<<