Projekt zakłada możliwość pozyskiwania przez gminy lokali komunalnych, ale nie stanowiących lokali socjalnych, podwyższenie maksymalnego poziomu finansowego wsparcia czy rezygnację z finansowania w ramach programu budowy uzbrojenia terenu. Wprowadzona ma zostać także możliwość zakupu całych budynków mieszkalnych, który w ramach ustawy będzie refinansowany. Pozostałe zmiany uwzględniają wnioski z dotychczasowych doświadczeń, związanych z wdrażaniem ustawy i mają na celu poprawienie niektórych rozwiązań przyjętych w jej obecnym brzmieniu.