Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie obowiązkowego trybu rozwiązywania stosunków pracy ze skazanymi urzędnikami samorządowymi. Po wejściu w życie ustawy wójt, burmistrz, starosta czy prezydent miasta, ich doradcy i asystenci, a także urzędnicy samorządowi, którzy podczas pełnienia urzędu popełnili umyślne przestępstwo (bez znaczenia będzie, czy miało związek z pełnieniem urzędu i za jaki czyn skazano urzędnika), mają zostać usunięci ze stanowisk najpóźniej miesiąc od uzyskania przez ich pracodawcę lub organ jednostki samorządowej informacji o ich skazaniu.

 

Nowelizacja wprowadza także obowiązkowy nabór kandydatów na wolne stanowisko sekretarza gminy, powiatu lub województwa. Ogłoszenie o konkursie nie może być wydane później niż w ciągu 3 miesięcy od zwolnienia stanowiska. Z obowiązkowym obsadzeniem stanowiska sekretarza wiąże się ustawowy zakaz obsadzania stanowiska sekretarza w drodze powierzenia obowiązków (zakaz zatrudnienia p.o. sekretarza).


Zapraszamy do udziału w warsztatach z cyklu Kadry Administracji, które będą poświęcone nowelizacji ustawy:

  • ZATRUDNIANIE I WYNAGRADZANIE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W 2013 ROKU – nowe przepisy i ich zastosowanie 22.01.2013 r., Warszawa >>szczegółowy program<<