Nowe przepisy zgodnie z nowymi przepisami wójt, burmistrz, starosta czy prezydent miasta, bądź ich doradcy czy asystenci, a także urzędnicy samorządowi, którzy podczas pełnienia urzędu popełnili umyślne przestępstwo, mają zostać usunięci ze stanowisk najpóźniej miesiąc od uzyskania przez ich pracodawcę lub organ jednostki samorządowej informacji o ich skazaniu. Nie będzie ważne, czy przestępstwo zostało popełnione w związku z pełnieniem urzędu i jaki czyn został popełniony – istotne jest, aby było to przestępstwo popełnione umyślnie i ścigane z oskarżenia publicznego, a urzędnik – prawomocnie skazany przez sąd karny.

 

Nowelizacja ureguluje ponadto kwestie awansów wewnętrznych w samorządzie. Odtąd awans będzie mógł być dokonywany tylko w ramach jednej grupy pracowniczej – kierowników, urzędników i pozostałych.

 

Nowelizacja wprowadza także istotną zmianę dotyczącą Warszawy – stanowiska burmistrzów dzielnic będą odtąd obsadzane w drodze wyboru.

 

Bliska rozwiązania jest też kwestia „trzynastek”. Sejm 10 maja br. uchwalił ustawę nowelizującą przepisy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. Nowelizacja uwzględnia zalecenia Trybunału Konstytucyjnego, rozwiązuje też kwestię ewentualnych „opóźnionych” wypłat „trzynastek” za rok 2012.

 


Informację przygotował Michał Culepa

 

Zapraszam do udziału w warszatach Kadry Administracji:

 

Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników samorządowych:

 

  • 12.06.2013 Warszawa
  • 17.06.2013 Łódź
  • 25.06.2013 Białystok

 

 

>>ZOBACZ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WARSZTATÓW<<