Jak usprawnić obieg dokumentów w Urzędzie? Jak zwiększyć dostępność Urzędu dla Obywatela? Jakie narzędzia zastosować? Na te i inne pytania odpowiedzą zaproszeni eksperci podczas konferencji "Nowoczesna administracja – dokumenty i informacje pod kontrolą" – 29 września w Warszawie.

Konferencja odbędzi się w Centrum Bankowo Finansowym Nowy Świat

ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Tematyka konferencji:

Usprawnienie obiegu dokumentów:

 • zarządzanie dokumentacją
 • e- faktura w sektorze publicznym
 • masowe wydruki
 • podpis elektroniczny
 • digitalizacja dokumentów
 • systemy rozpoznawania tekstu w dokumencie i obrazie OCR/OMR
 • elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • workflow – automatyzacja procesów biznesowych

Usprawniona komunikacja między pracownikami Urzędu:

 • portale korporacyjne
 • usługi telekomunikacyjne
 • E-mail, Internet, poczta głosowa
 • telekonferencje

Ułatwiony dostęp Obywatela do informacji:

 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • zintegrowana komunikacja
 • wirtualni doradcy na stronach internetowych
 • multikioski

Bezpieczeństwo:

 • systemy archiwizacji
 • ochrona dokumentów
 • ochrona danych osobowych

Na konferencję zapraszamy przedstawicieli:

 • Urzędów Miast,
 • Urzędów Powiatów
 • Urzędów Marszałkowskich,
 • Urzędów Województw,
 • Ministerstw,
 • instytucji rządowych,
 • oraz innych instytucji publicznych.

w tym:

 • Wójtów, Burmistrzów, Starostów, Prezydentów Miast, Marszałków, Dyrektorów Generalnych
 • dyrektorów/naczelników/kierowników/koordynatorów związanych z zarządzaniem dokumentacją oraz usprawnianiem procesów w instytucji,
 • głównych specjalistów/starszych specjalistów/specjalistów sprawujących pieczę nad dokumentacją (kadry, księgowość, itp.).

Wystarczy się zarejestrować !!!

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY dla osób z grupy docelowej.

Rejestracja on-line

Kontakt:
Anna Włodarska
Koordynator Projektu
tel. 22/ 224 06 47
fax. 22/ 244 25 37
e-mail.
anna.wlodarska@multitrain.pl

Urzędów Gmin, profesjonalna strona internetowa