Jak podaje „Gazeta Prawna”, ustanowienie dla całej metropolii planu zagospodarowania przestrzennego jest podstawową zaletą rządowego projektu ustawy o polityce miejskiej. Wprowadza tylko dwie metropolie: warszawską i górnośląską.

Pojawia się wiele głosów, które mówią, że rządowa ustawa zdecydowanie pomoże gminom zdynamizować rozwój. Związki komunalne już w Polsce istnieją, ale zespoły miejskie i metropolitalne są to organizacje innego rodzaju. Ustawa stwarza wielką szansę dla rozwoju regionu oraz miasta i jego otoczenia. Jeśli jednak gminy nie będą w stanie przyjąć warunków, jakie ustawa stwarza, to na siłę nie będzie się przecież tworzyć zespołów.

Są dwie główne korzyści płynące z ustawy dla metropolii i zespołów miejskich. Pierwsza – zespołom miejskim i metropolitalnym umożliwi się ustanawianie dla całego obszaru programów zagospodarowania przestrzennego. Druga ustawa stwarza instytucjonalną płaszczyznę współpracy na terenie całego obszaru, której do tej pory nie było, ponad granicami miast, gmin i powiatów.