Zgodnie z przyjętym 28 maja br. rozporządzeniem rządu w tej sprawie pełnomocnik zajmie się m.in. koordynowaniem działań administracji
rządowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas prezydencji w 2011 r. Jak również będzie odpowiadał za koordynację szkoleń i doskonalenia zawodowego kadry administracji i służb publicznych w tym zakresie.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zapewnienia Bezpieczeństwa
w Trakcie Przygotowywania i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r. obowiązuje od 7 czerwca br.(D.U. Nr 98, poz.628)