W konferencji „Fundusze Europejskie dla rozwoju infrastruktury i środowiska” wezmą udział ministrowie odpowiedzialni za wdrażanie polityki spójności (ministrowie rozwoju regionalnego, środowiska, infrastruktury, gospodarki, kultury i dziedzictwa narodowego, zdrowia oraz edukacji).

„Innowacje i przedsiębiorczość rozwijają się intensywniej w regionach dysponujących nowoczesną i skuteczną infrastrukturą transportową, energetyczną, edukacyjną i telekomunikacyjną. Nowy program polityki spójności obejmuje wszystkie te czynniki i jest znakomitym narzędziem zwiększania inwestycji w Polsce, szczególnie w czasie, kiedy wszystkie kraje zmagają się z konsekwencjami globalnego kryzysu gospodarczego. Jestem pewna, że Polska wykorzysta to wsparcie mądrze i skutecznie, z korzyścią dla wszystkich swoich obywateli” – powiedziała przed ceremonią komisarz Hübner.

Nowy program promuje inwestycje w sześciu sektorach kluczowych dla zwiększania konkurencyjności i osiągania zrównoważonego wzrostu gospodarczego: środowiska, transportu, energii, szkolnictwa wyższego, kultury i zdrowia. Wsparcie finansowe będzie pochodziło z Funduszu Spójności (22,1 mld EUR) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (5,8 mld EUR).

W sektorze środowiska inwestycje przyczynią się do:

 • wsparcia przedsiębiorstw w spełnianiu europejskich norm ochrony środowiska,
 • zachowania bioróżnorodności i obszarów chronionych,
 • poprawy systemów gospodarowania odpadami i ściekami.
 • Wsparcie w sektorze transportu dotyczyć będzie:

 • rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, w tym linii kolejowej E65, łączącej Gdańsk z Republiką Czeską i Słowacją,
 • modernizacji i rozwoju infrastruktury drogowej we wschodniej Polsce,
 • wspierania transportu multimodalnego, śródlądowych dróg wodnych oraz inteligentnych systemów transportu,
 • promowania przyjaznego środowisku transportu (specjalny przydział środków w wysokości 7,6 mld EUR z Funduszu Spójności).
 • Dzięki inwestycjom UE możliwa będzie modernizacja 1570 km linii kolejowych, budowa 640 km autostrad i ponad 2220 km dróg ekspresowych oraz rozbudowa ośmiu głównych portów lotniczych.

  Dodatkowo oczekuje się zbudowania lub odnowienia 120 instytucji edukacyjnych i 31 centrów kultury oraz modernizacji 160 ośrodków opieki zdrowotnej.

  Program umożliwi także Polsce osiągnięcie celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Będzie wspierał działania zwiększające efektywność energetyczną, promujące wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz inwestowanie w trwałe systemy transportowe. Inwestycje w sektorze energetycznym powinny przynieść wynik w postaci 690 MW dodatkowej mocy elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii.