Portal jest wirtualną bazą informacji dla wszystkich zainteresowanych rozwijaniem działalności gospodarczej za granicą oraz dla zagranicznych firm chcących inwestować w naszym kraju. Składa się z portalu centralnego oraz 45 zintegrowanych stron poszczególnych WPHiI. Jeszcze w tym roku Ministerstwo Gospodarki planuje wzbogacić go o dwie następne strony – placówek w Sankt Petersburgu i Szanghaju.

Dzięki serwisowi potencjalni inwestorzy zagraniczni będą mogli poznać bieżącą sytuację gospodarczą Polski, zapoznać się z podstawowymi faktami na temat kultury, języka, ustroju i warunków życia w naszym kraju. Szczególnie przydatne mogą okazać się informacje dotyczące uregulowań prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, regulacji eksportowo-importowych oraz dostępnych zachęt inwestycyjnych.

Portal będzie również pomocny dla polskich firm posiadających potencjał eksportowy. W zakładce przewodnik po rynku znajdą one najważniejsze informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w innych krajach oraz zasady nawiązywania współpracy z partnerami zagranicznymi.

Na stronach serwisu dostępne będą także informacje o aktualnych wydarzeniach z udziałem kierownictwa Ministerstwa Gospodarki, o spotkaniach z zagranicznymi izbami handlowo-przemysłowymi oraz relacje z komisji mieszanych i konsultacji gospodarczych.

źródło: www.mg.gov.pl, www.paiz.gov.pl