W 1998 r. Pęzioł był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W latach 1999-2001 był wojewodą opolskim, a od 2006 r. – prezesem Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Pęzioł urodził się 26 sierpnia 1959 r. Jest żonaty i ma dwoje dzieci.