W chwili obecnej nad projektem ustawy trwają prace w komisjach sejmowych.Uzasadnienie:
W stanowisku rządu z 6 stycznia 2009 r. projektowana ustawa o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa wyrażono opinię, iż projekt powinien być przedmiotem dalszych prac w komisjach sejmowych. W dniu 8 stycznia 2009 r. na 33 posiedzeniu Sejm przychylił się do stanowiska rządu i skierował projekt do dalszych prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Obecnie trwają prace w tych komisjach.