Wyniki niedawnego badania Eurobarometru pokazują, że jedynie jedna czwarta (25 %) obywateli UE jest w stanie spontanicznie wskazać 112 jako numer służący do wzywania służb ratunkowych w całej UE. To wynik lepszy tylko o 1 punkt procentowy od roku 2009 (24 %) na poziomie UE. Jednakże w niektórych krajach liczba obywateli znających numer 112 zdecydowanie wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim. Dotyczy to Belgii i Słowacji (wzrost o 9 punktów procentowych), Słowenii (wzrost o 7 punktów procentowych) i Polski (wzrost o 6 punktów procentowych), Litwy i Węgier (wzrost o 5 punktów procentowych). W Republice Czeskiej, w Luksemburgu, w Polsce, na Słowacji i w Finlandii ponad połowa mieszkańców wie o numerze 112. Jednak we Włoszech, w Grecji i w Zjednoczonym Królestwie numer ten zna mniej niż 10 % obywateli. Poziom ten nie zmienił się od zeszłego roku i jest najniższy w UE.

W 21 krajach UE europejski numer alarmowy 112 pojawia się w książkach telefonicznych, a w 20 krajach UE – na pojazdach ratunkowych. W sprawozdaniu podkreślono jednak, że jedynie 22 % obywateli UE twierdzi, że otrzymało informacje na temat numeru 112. Większość (62 %) stwierdziła również, że informacje te były niewystarczające. Wielu obywateli natrafia ponadto na problemy językowe: dzwoniąc pod numer 112 podczas pobytu zagranicą, jedna osoba na dziesięć miała problem z porozumieniem się w innym języku niż ojczysty, mimo że państwa członkowskie twierdzą, iż ich ośrodki alarmowe 112 są w stanie przyjmować zgłoszenia przynajmniej w języku angielskim.

112 to europejski numer alarmowy, pod który można dzwonić bezpłatnie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego na terenie całej Unii Europejskiej. Od lipca 2009 r. obywatele, którzy korzystają z telefonu komórkowego w roamingu w innym kraju Unii Europejskiej, otrzymują wiadomość sms z informacją na temat tego numeru.

Numer 112 działa już obecnie we wszystkich krajach UE (IP/08/1968). O ile numer 112 działa równolegle z dotychczas istniejącymi krajowymi numerami alarmowymi, to w Danii, Finlandii, Niderlandach, Portugalii, Szwecji, Rumunii i na Malcie stał się on głównym krajowym numerem alarmowym.

Strona internetowa Komisji poświęcona numerowi 112 jest obecnie dostępna w sześciu językach (niemieckim, francuskim, angielskim, hiszpańskim, włoskim i polskim): www.ec.europa.eu/112