Po co było odpracowywanie?

Dotychczas, jeśli w jednym tygodniu obejmującym 7 dni od poniedziałku do niedzieli występowały 2 święta w dni inne niż niedziela – obniżałeś wymiar czasu pracy tylko z tytułu jednego z tych świąt. Konsekwencją takiego obliczania wymiaru była konieczność odpracowania jednego ze świąt, ponieważ mimo, iż nie obniżało ono wymiaru – pracownicy i tak mieli wówczas wolne. W zamian za to musieli przyjść do pracy w innym dodatkowym dniu – aby liczba godzin do przepracowania i liczba godzin rzeczywiście przepracowanych się zgadzała. Pracodawca oczywiście mógł nie nakazywać odpracowywania święta, ale wówczas i tak musiał pracownikom zapłacić za godziny niedopracowane do wymiaru.

Obniżasz wymiar o 2 święta

Zmiana uchwalona przez Sejm ma na celu uniknięcie takich sytuacji. Teraz nie będzie miało znaczenia ile świąt przypada w ciągu jednego tygodnia. Po prostu każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniży wymiar o 8 godzin (zdanie drugie art. 130 § 2 zostało skreślone).

Przykład:

Obliczając wymiar czasu pracy według nowych zasad, w grudniu 2006 r. wyniesie on 152 godziny (4 x 40 godzin + 1 x 8 godzin – 2 x 8 godzin z tytułu 2 świąt). Oznacza to, że dni pracy powinno być 19 (152 : 8 godzin), a w związku z tym minimalna liczba dni wolnych od pracy to 12 (31 dni w grudniu – 19 dni pracy). Jeżeli spojrzysz na kalendarz, okaże się, że wszystko się zgadza i żadnego dnia nie trzeba odpracowywać.

Ważne!

Zmniejszenie wymiaru czasu pracy w grudniu nie może spowodować, że pracownik otrzyma niższe wynagrodzenie, niż gdyby otrzymał pod rządami dotychczasowych przepisów. W przypadku stałej stawki miesięcznej nie będzie to miało znaczenia. Natomiast jeżeli pracownik jest wynagradzany stawką godzinową, to w grudniu, pomimo obniżenia wymiaru – musisz mu zapłacić za tyle godzin ile by przepracował, gdyby przepis się nie zmienił – czyli za 160 godzin.

Jeżeli ustawa zostanie podpisana przez Prezydenta RP (a wszystko wskazuje na to, że tak się stanie) – ustawa wejdzie w życie 30 listopada 2006 r. Podstawa prawna: art. 1 ust. 1, art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ