Od połowy przyszłego roku sądy nie będą decydować o zwolnieniu z kosztów sądowych i przyznaniu pełnomocnika z urzędu. Zadania te przejmą powiatowe centra pomocy rodzinie. Przewiduje to projekt ustawy o pomocy prawnej dla najuboższych, który jest w konsultacjach.

Po wejściu w życie ustawy wszelkie zagadnienia związane z kosztami sądowymi oraz oceną sytuacji materialnej przejdą do jednostek samorządowych, konkretnie – do powiatów, dodaje.

O zwolnieniu z kosztów sądowych i przyznaniu pełnomocnika ma decydować starosta. Będzie on jednak mógł powierzyć to zadanie kierownikowi ośrodka pomocy rodzinie. Pracownicy socjalni i samorządowcy nie widzą większego problemu w przekazaniu im jeszcze jednego zadania.

Osoby lub organizacje, które podejmą się świadczenia pomocy prawnej, będą musiały wpisać się na specjalne listy. Będą się mogły na nich znaleźć organizacje społeczne zajmujące się poradami, a także doradcy podatkowi i prawni. Prawnik, który znajdzie się na liście, nie będzie mógł już odmówić udzielenia porady lub prowadzenia sprawy w sądzie. Po udokumentowaniu swoich wydatków ma on zwracać się do powiatu o zwrot poniesionych kosztów. Teraz sądy przyznają za tzw. urzędówki, czyli najniższe stawki.