Obowiązki te dotyczą przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ale także osoby fizyczne, jeśli osoby te korzystają ze środowiska w zakresie wymagającym pozwolenia.

Najwięcej zapłacą ci, którzy nie mają odpowiednich pozwoleń na korzystanie ze środowiska. Muszą oni bowiem uiszczać tzw. opłaty podwyższone, które w tym roku stanowią 200 proc. normalnych stawek. Dotychczas opłaty te stanowiły 100 proc. stawek.

Z kolei podmioty, które posiadają zezwolenia na korzystanie ze środowiska, ponoszą normalne opłaty, które określa nowe obwieszczenie ministra środowiska z 4 października 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2007 (MP nr 71, poz. 714). Akt ten określa wysokość nowych stawek za: gazy lub pyły wprowadzane do powietrza, substancje wprowadzane ściekami do wód i ziemi, umieszczanie odpadów na składowisku oraz pobór wód. Przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe czy na przykład transportowe, z których działalnością wiąże się emisja jakichkolwiek zanieczyszczeń, będą musiały mieć na uwadze nowe stawki. Jednak dotyczy to także osób, które prowadzą działalność rolniczą – uprawy rolne, hodowla zwierząt, ogrodnictwo.