Ustawa, wraz z etapem I nowelizacji wprowadza:

  • zawieszenie działalności gospodarczej
  • zozszerzenie działania wiążących interpretacji prawa
  • wprowadza zasadę „jednego okienka”
  • zprowadza zasadę „zero okienka” od 2011 r.
  • ogranicza kontrole w firmach.
  • Od 31 marca br. będzie można rozpocząć działalność gospodarczą przed zarejestrowaniem firmy, tzn. natychmiast po złożeniu w dowolnym urzędzie gminy wniosku rejestrującego działalność gospodarczą. Oznacza to możliwość podjęcia natychmiastowej działalności bez oczekiwania na rejestrację i wypis z rejestru. Dotyczyć to będzie każdej działalności nie objętej koncesjami, zezwoleniami lub innymi formami reglamentacji.

    W ten sam sposób będzie można również zgłaszać zmiany w działalności firmy. Nowelizacja znosi opłaty za zarejestrowanie firm, a także za zmiany w rejestrach.