Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 27 marca 2009 r. nr 50, poz. 398.